SZKOLENIA

 

Cyberprzemoc - cyberszanse?
O problemach nastolatków i jak im pomóc?

Czy wiesz, że aż 38% dziewcząt i 26% chłopców wieku szkolnym doświadcza cyberprzemocy?

 

Proponujemy wykład dla rodziców i wychowawców:
• Co robi Twoje dziecko w sieci? Co jest modne?
• Jakie zagrożenia stwarzają współczesne technologie?
• Czym jest cyberprzemoc i jak możemy chronić przed nią nasze dzieci?
• Praktyczne wskazówki dla dzieci, rodziców, wychowawców.
• Co to są cyberszanse i jak z nich skorzystać?

 

Wykład z prezentacją multimedialną.
• Czas trwania 1,5 godz.
• Adresowane do rodziców i wychowawców dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Poza wykładem dla rodziców oferuję praktyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Obejmują one:

 

- podanie i utrwalenie żelaznych zasad koniecznych do przestrzegania w internecie
- uwrażliwienie na zjawisko cybeprzemocy
- podanie ofiarom cyberprzemocy szeregu konkretnych, dostępnych dzieciom i młodzieży sposobów obrony

 

Kwestie organizacyjne:

 

Warsztaty odbywają się w grupach do 30 osób (jedna klasa) w przedziale wiekowym 5-6 klasa Sz.P. oraz 1-3 klasa gimnazjum. Czas trwania - 60 minut.

Do przeprowadzenia warsztatow konieczne są:
- stoliki ustawione tak, by mogło przy nich siedzieć 4-5 osób
- projektor multimedialny
- głośniki
- kartki A4, długopisy (po jednym dla każdego)

Warsztaty obejmują zarówno ćwiczenia, jak prezentacje filmów ze studiami przypadków.

 

Warsztaty mogą być prowadzone równolegle dla dwóch grup. Jedną grupę prowadzi wtedy Bogna Białecka, psycholog, drugą Magdalena Alexandrowicz, informatyk.